เกาะล้าน เป็นเกาะหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ภายใต้การปกครองของ ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย น้อยคนนักถ้าพูดถึงเกาะล้านแล้วจะไม่รู้จักเกาะล้าน เพราะเกาะล้านเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวทุก ๆ กลุ่ม ทุกเพศทุกวัน ทุกเทศกาล หรือจะบอกได้เลยว่า เกาะล้านมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะล้านทั้งปี จากที่ได้คำนวณเฉลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นออกมาแล้วว่า คนที่เคยมาเที่ยวเกาะล้าน จะกลับมาเที่ยวที่เกาะล้านอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากว่าใครที่ยังไม่เคยได้มาเที่ยวที่เกาะล้าน ผมก็อยากให้ลองได้มาสัมผัสกันดูว่า ทำไมนักท่องเที่ยวที่เกาะล้าน ทำไมถึงชอบและกลับมาเที่ยวที่เกาะล้านกันทุก ๆ ปี